Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s požadavky směrnice GDPR bychom vás rádi informovali o tom, jak zpracováváme osobní údaje.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze údaje, která nám poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo v rámci naší komunikace. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a případně další. V některých případech zpracováváme vaši IP adresu.

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, za účelem běžné komunikace s vámi a k marketingovým a propagačním účelům pro potřeby naší firmy.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme sami nebo prostřednictvím pověřených správců nebo zpracovatelů a v souladu s platnými zákony a nařízeními.

Uchovávání osobních údajů, odvolání souhlasu

Osobní údaje uchováme vždy po dobu přiměřenou účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu 5 let. Pokud veřejnoprávní předpis určuje jinou dobu pro uchovávání osobních údajů, řídíme se tímto předpisem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním žádosti ve formě zprávy elektronické pošty na adresu jiri.kadlec@jkdisbet.cz nebo zasláním písemné žádosti ve formě doporučeného dopisu na poštovní adresu: JK DISBET s.r.o., Hlavní 232/9, 568 02 Svitavy - Lačnov.

 

Svitavy, 22.5.2018

Potřebujete více informací nebo si přejete zadat poptávku?